Kuldebro er et område med dårlig isolering

Utilsigtet kuldebro

kuldebro

kuldebro

Kuldebro

En kuldebro er et område hvor isoleringsevnen er dårligere end den er i den omgivende konstruktion.

En kuldebro kan skyldes, at der i et område er isoleret dårligere eller slet ikke. Ofte ses at isoleringen ikke ligger som den skal, eller ikke slutter tæt til de øvrige konstruktioner, eller der ikke er isoleret i et område fordi dette har været for besværligt eller langsommeligt. Det kan også skyldes at isoleringen efter udlægningen er blevet klemt eller af en anden grund ligger dårligt.
Med termografering kan vi kontrollere om f.eks. hulmurs- eller gulvisoleringen er korrekt udført, eller i et ældre hus – om hulmursisoleringen er sunket sammen, eller om den fortsat er intakt. Er der højt til loftet, kan det ligeledes være svært at komme op og se om der er korrekt isoleret.

På en væg vil en kuldebro over tid vise sig som mørke striber på loft eller vægge, hvis disse er lyse i farven. Sværere er det at finde dem på mørke eller skiftende overflader. Er er en kuldebro, vil der her være et større varmetab end tilsigtet. Dette betyder samtidig at der her inde i huset vil være koldere, måske vil man kunne mærke det som kuldenedfald eller direkte træk. En kuldebro kan ligeledes være årsag til at der dannes kondens, hvilket øger risikoen for mug og skimmeldannelse.

Den bedste måde hurtigt at få et overblik, og dermed en besparelse, er at termografere huset. Her får man straks et svar på om der er et problem, hvor det er og efterfølgende kan man få en dokumentation på problemet, som kan danne grundlag for en senere udbedring.

Med en termografisk måling får du et totalt overblik over alle utætheder, og det er ligegyldigt, om det er omkring vinduer, ved stikkontakter, under taget, i muren eller i gulvet. En termografisk måling afslører kort sagt alle utætheder og kuldebroer uden, at man skal nedbryde eksisterende konstruktioner. Du kan derfor spare mange håndværkertimer, da fejlfinding nu bliver nemmere end før.

Energimærkning

Dansk Bygningstermografi er godkendt og certificeret til at foretage energimærkning - det vil sige vi af Energiministeriet er godkendte til at udføre disse mærker.
Vor certificering er gældende for både enfamilie og flerfamiliehuse, samt små og store bygninger til både privat og erhvervsmæssig anvendelse.

Ved gennemgangen af en eksisterende bygning laver energikonsulenten en energiberegning og en liste over de forbedringer, der kan give energibesparelser. I den endelige rapport er det beskrevet, hvor meget energi, der anvendes til hver enkelt opgave (f.eks. til opvarmning af varmt vand), og hvilke besparelser der kan opnås.
Ved gennemgangen af en ny bygning gennemgås de udførte konstruktioner og løsninger, og disse sammenholdes med de beregninger der blev udført i energirammeberegningen. Ud fra dette grundlag laves energimærkningen.